ИБП APC Back-UPS 1100 → Фирма ШАРК

От 200 Вт до 2,0 кВт