ИБП APC Back-UPS 1100 → Фирма ШАРК

От 300 до 2000 VA