ИБП APC Back-UPS 1100 → Шарк ID Интеграция

От 300 до 2000 VA