ИБП APC Smart-UPS 1000 → Фирма ШАРК

От 30 до 60 минут