ИБП APC Back-UPS 1100 → Фирма ШАРК

От 10 до 30 минут