ИБП APC Smart-UPS 2200 → Фирма ШАРК

От 1 часа и более